MARDİN’DE ÜRETİCİ VE SEKTÖR LİDERLERİ 2021/2022 HASAT YILINI DEĞERLENDİRDİ

Mardin’de “21/22 Hasat Yılı ve Sonrası” temasıyla düzenlenen toplantıda; un ihracatına yönelik riskler, iç piyasadaki sorunlar, buğday üretimi, kuraklık ve etkileri üreticiler, uzmanlar ve sektör temsilcileri tarafından tartışılarak, çözüm yolları arandı. Güçlü sermaye yapısıyla 2016 yılında kurulan ve 5 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’de buğday tedarik pazarında sektör lideri olan Taban Gıda, Mardin’de Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği ve Dicle Un Sanayicileri Derneği’nin ortak düzenlediği “21/22 Hasat Yılı ve Sonrası” temalı bölgesel toplantının destekçileri arasında yerini aldı.

Un sanayicileri hammadde yönünden sıkıntıda...

TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)’nin yanı sıra bölge un sanayicileri olmak üzere yaklaşık 300 kişinin katılımıyla 3 gün süren toplantıda; un sanayinin durumu, dış ticaret, buğday politikaları, rekolte ve buğday üretimini artırmaya yönelik çabalar, fiyatlar, TMO politikaları ele alındı. Toplantıda, yaşanan kuraklık ve rekolte kaybı dolayısı ile bölgedeki un sanayicilerinin hammadde yönünden sıkıntıda olduğu, TMO’nun bölgeye buğday tedarik etmesinin gerektiği, Mardin’deki 43 un fabrikasının zorlandığının altı çizildi. Panelde rekolte kaybının buğday genelinde %30’larda olduğu vurgulanırken, buğday ekimindeki azalmanın ciddi sıkıntı doğurduğu ve yeterlilik sorunu başladığı vurgulandı.

Kırsala yönelik yeni üretim modellerine ihtiyaç var.

GUSAD Onursal Başkanı Erhan Özmen, Türkiye buğday ihtiyacının 18 milyon ton, buğday ekim alanının 7,2 milyon hektar olduğunu ve 20/21 hasat döneminde buğday üretiminin 17 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirtti. Toplam un, makarna, bulgur ihracatının 6,6 milyon ton olduğu 2020 senesinde, buğday ithalatının da 9,75 milyon ton olduğunu belirten Özmen, buğday üretiminin arttırılması gerektiğinin altını çizdi. Toplantıda buğday ekim ve üretimini artırmak için 2 milyon hektar civarı ekilmeyen boş arazilerin üretime kazandırılması gerektiği, bunun için kırsala yönelik yeni üretim modellerine ihtiyaç olduğunun ve iklim değişikliğinin tehdit ettiği bölgelerde sulama yatırımlarının tamamlanması gerektiğinin önemi vurgulandı.  

Sektör olarak öncelikle sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeliyiz.

Taban Gıda olarak sektörün en önemli toplantılarından birinde destekçi olarak yer almaktan gurur duyduklarını belirten Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, “sektörün nabzını tuttuğumuz, ihtiyaçları, beklentileri gördüğümüz, oldukça verimli geçen bir toplantı oldu” dedi. Hasan Hacıhaliloğlu “21/22 sezonunda her ne kadar buğday üretiminin dünya genelinde artması öngörülse de iklim şartlarına bağlı olarak kuraklık sebebiyle tarımsal üretimde düşüş beklentiler arasında, Türkiye’de de ciddi oranda rekolte kaybı bekleniyor. Türkiye un ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada yer alıyor. Bu büyük bir sanayi ve sektörü ifade ediyor. Bu gücün kaybedilmemesi ve ihracatın geliştirilmesi, desteklenmesi için buğday politikalarının doğru yönetilmesi gerekiyor. Üretimin desteklenmesi, un ihracatçılarının sorunlarının giderilmesi oldukça önemli. Kuraklık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi kayıplara yol açıyor. Sektör olarak öncelikle sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeliyiz. Taban Gıda olarak tarımın, üreticinin desteklenmesi adına yapılacak tüm çalışmalarda, projelerde yer almaya hazırız” dedi.

Taban Gıda, 300 bin tonluk transit ticaret hacmini 2021 yılında 1.5 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Dünyanın farklı pazarlarından buğday başta olmak üzere tahıl, yem grubu ve yağlı tohum tedariki yapan Taban Gıda, güçlü sermaye yapısıyla 2016 yılında kuruldu ve 5 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’de buğday tedarik pazarında sektör lideri oldu.  Yeni yatırımlarla tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefleyen Taban Gıda, 2021 sonunda yüzde 25 büyümeyi planlıyor.  2020 yılında 300 bin ton olarak gerçekleştirdiği transit ticaret hacmini 2021 yılında 1,5 milyona çıkarmayı hedefleyen şirket, yurtiçi buğday üretim ve tedarik konularındaki yatırım planları ile bu noktada da zincirin önemli bir halkası olmayı planlıyor.