Tarımsal gıda tedarik sektörünün öncü şirketlerinden; Vivalon Grup Şirketi Taban Gıda'nın Kurucusu Aras
Demir liderliğinde toplanan heyet, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov tarafından ağırlandı.
Gerçekleşen görüşmede Tataristan ile iş birliğinin artırılması, bölgede yatırımların güçlendirilmesi ve ortak
projeler yürütülmesi adına önemli adımlar atıldı.

Tataristan Cumhuriyeti Tam Yetkili Temsilciliği'nin İstanbul'da Taban Gıda öncülüğünde gerçekleştirdiği bir
dizi görüşme ve yatırım potansiyelinin ilk sunumunun ardından; tarımsal gıda sektörünün önde gelen iş
insanlarından oluşan Türk heyeti, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov tarafından
ağırlandı.Tataristan Cumhuriyeti Hükümet Konağı'nda Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ev sahipliğinde
gerçekleşen görüşmede Tataristan Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Birinci Bakan Yardımcısı Nail Zalakov,
yatırımcılar, banka temsilcileri ve Tataristan'daki en büyük tarımsal holdinglerin başkanları yer alırken,
Türkiye'yi temsilen Vivalon Grup Şirketi Taban Gıda'nın Kurucusu Aras Demir yer aldı.

'Türkiye Cumhuriyeti Tataristan Cumhuriyeti'nin önemli ortaklarından biri?'

Tataristan tarım sektöründe iş birliğine ilişkin konuların ele alındığı görüşmede Tataristan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Türkiye ile ekonomik ilişkilerinin önemini vurgulayarak 'Türkiye
Cumhuriyeti Tataristan Cumhuriyeti'nin önemli ortaklarından biri. Bu bağlamda Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz. Türk şirketleri Tataristan Cumhuriyeti'ne yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yaptı. Bölgede 10 Türk
fabrikası önemli başarılara imza atıyor. 4,6 milyon hektar tarım arazimiz, 955 bin baş büyükbaş hayvanımız
var. Bölgemizin tarım ürünlerinin yaklaşık yarısı özel çiftliklerde üretiliyor' dedi.

Un değirmeni yatırımı için öneri sunuldu

Tarıma yönelik ortak projelerin geliştirilmesi için oldukça önemli bir görüşme yaptıklarını belirten Aras
Demir 'Taban Gıda, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden Türkiye'ye ve üçüncü ülkelere tarım
ürünlerinin ticareti konusunda uzmanlaşan bir şirket. 2020 yılında Rusya ve bölge ülkelerinden buğday arzı
hacmi 2 milyon tonu aştı. Bu bölge dünyanın tarımsal gıda deposu. Biz şirket olarak Tataristan ile iş birliğine
hazırız. Bu bölgede bir un değirmeni yatırımı için Sayın Rüstem Minnihanova önerilerimizi sunduk. İki
ülkenin ortak yatırım projeleri geliştirerek özellikle sektörün karşı karşıya olduğu küresel krizlere karşı önlem
alması ve sektörü güçlendirmesi oldukça önemli.' dedi.
Tataristan, yüksek yoğunluklu bir tarımsal üretim bölgesi. Rusya'nın tarım arazilerinin %2,2'sine sahip olan
ülke, gayri safi tarımsal üretiminin %4,2'sini üretiyor. Aynı zamanda Rusya'nın ekonomik olarak en gelişmiş
ve yatırım açısından en cazip bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.