İK POLİTİKASI 

  • Din, dil, ırk, cinsiyet ayırımı gözetmeksizin işin özelliklerine uygun nitelikteki çalışanın seçimini ve görevlendirilmesini sağlamak,
  • Çalışanlara yeteneklerine uygun yerleştirme ve gelişme imkânı sağlamak,
  • Yapılan görevin niteliğine uygun güvenli çalışma olanakları sağlamak,
  • Çalışanların çalışma isteğini arttırıcı nitelikteki bir iş ortamını sağlamak,
  • Tüm çalışanların TABAN GIDA kurum kültürünü ve kalitesini yaşatmalarını sağlamak.